Nieuws 2011

27 december 2011:
De Hilversummer Ron Manten (40) heeft, dankzij Prachtig Pekela en het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP), na een jarenlange zoektocht het oorlogsgraf van zijn grootvader, Hirzo Klaas Smook (geb. 17-12-1911), teruggevonden.
Het overlijden van zijn moeder in oktober jongstleden zette Manten ertoe de zoektocht naar het graf van zijn opa, die hij nooit heeft gekend, voort te zetten. Bij het opruimen van het huis van zijn wijlen moeder stuitte hij op papieren waarop stond dat zijn grootvader een Nederlandse militair was in de meidagen van 1940 en gesneuveld op de vierde oorlogsdag, 13 mei 1940, bij straatgevechten tussen Nederlandse en Duitse troepen in Dordrecht.
De moeder van Ron Manten was verwekt in een kortstondige relatie van Hirzo Smook met de grootmoeder van Manten in 1937. De familie van de moeder van Manten had geen contact met Smook en zijn naasten.
Toeval wil dat Ron Manten een verwoed verzamelaar is van spullen uit de Tweede Wereldoorlog en naast zijn beroep als aannemer ook reservist is bij de NATRES (Nationale Reserve) behorende tot de Nederlandse krijgsmacht.
Ron Manten heeft gezocht in archieven in Dordrecht en in Den Haag maar kon de plek niet vinden waar zijn opa begraven moest zijn. Vorige week stuitte hij op een artikel op Prachtig Pekela uit 2009 waarin beschreven stond dat alle oorlogsgraven in de Pekela’s in kaart waren gebracht. Daarin stond ook de naam van zijn grootvader vermeld en het toeval wilde dat in dat artikel ook een foto van het graf van zijn opa was te zien. Ron Manten wist tot dusverre niet dat zijn grootvader in een oorlogsgraf ligt met opschrift ”Gevallen voor het Vaderland”. Na het vinden van de website van www.obcp.nl via Prachtig Pekela legde hij contact met het OBCP.  
Eerder vond in 2010 Gerrit Verhoef uit Laren (NH) het oorlogsgraf terug van zijn vriend Hilvert Siepel die eveneens begraven ligt in Boven-Pekela.
Voor Ron Manten zal de puzzel echt af zijn als hij komend jaar een bezoek gaat brengen aan het oorlogsgraf van zijn grootvader op de Algemene Begraafplaats in Boven-Pekela.

21 december 2011:
Het bestuur van het OBCP wenst de Pekelders, alle betrokkenen met het OBCP en de lezers van de OBCP website goede Kerstdagen en een gelukkig, gezond en gezegend 2012 !
15 december 2011:
De betrokkenheid van de scholen in de gemeente Pekela bij de viering van Koninginnedag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag is bijzonder groot.
Dat bleek uit de gesprekken van Anneke Zijl en Bert Blaauw, bestuursleden van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP), met de directies van de diverse Pekelder scholen.

Het Dollard College Pekela heeft de 4 mei monumenten in Nieuwe- en Oude Pekela reeds enkele jaren geleden geadopteerd. Leerlingen van deze school doen actief mee aan de Dodenherdenking in de voornoemde Pekelder dorpen waarbij een gedicht wordt voorgelezen en een krans wordt gelegd. In april wordt ieder jaar aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 

Het bestuur van het OBCP is met de basisscholen in de gemeente Pekela overeengekomen dat, bij toerbeurt, een school, met een delegatie van de groepen 7 en 8, gaat deelnemen aan de plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument bij het gemeentehuis in Oude Pekela. De plechtigheid wordt gehouden in de avond van 5 mei na aankomst van de Bevrijdingsloop. Dit sportieve hardloopevenement volgt de route die de Bevrijders van de Pekela’s op 13 en 14 april 1945 zijn gegaan langs het Pekelderdiep van Boven-Pekela naar Oude Pekela.

Ter gelegenheid van Koninginnedag doen de leerlingen van de Pekelder peuter- en basisscholen in april mee aan de Koninginnedagtekenwedstrijd georganiseerd door het OBCP. Het thema van de tekenwedstrijd wisselt jaarlijks en heeft natuurlijk te maken met onze Koningin. Het OBCP bestuur reikt op Koninginnedag prijzen uit aan de winnaars van deze tekenwedstrijd bij de plechtige openingen in Boven-, Nieuwe- en Oude Pekela.

De leerlingen van alle Pekelder scholen ontvangen medio april via de school een flyer van het OBCP met alle activiteiten, die interessant voor hen zijn, in de feest- en gedenkweek in de gemeente Pekela van 26 april tot en met 5 mei 2012.

Het OBCP bestuur is overeengekomen komend voorjaar gastlessen te geven, over de Monarchie en/of de Tweede Wereldoorlog, op de Pekelder basisscholen (groepen 7 + 8) en het Dollard College Pekela. 

7 december 2011:
Prinses Amalia heeft een hartelijke felicitatie ontvangen van het OBCP bestuur. Onze erfprinses, de oudste dochter van Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima, viert vandaag haar 8e verjaardag.

31 oktober 2011:
Alle 8 scholen in de gemeente Pekela (basisonderwijs en Dollard College) hebben aangegeven, eens in de 8 jaar, te willen meedoen aan de plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument na aankomst van de Bevrijdingsloop op 5 mei. Met hun toezegging is het OBCP bestuur bijzonder verheugd ! De details over de wijze van betrokkenheid en het roulatie schema zullen in de komende weken in overleg met de scholen worden bepaald.

11 oktober 2011:
De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft vandaag bekend gemaakt dat Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie op maandag 30 april 2012 de viering van Koninginnedag zullen bijwonen in Rhenen en Veenendaal in de provincie Utrecht. Zij doen dit op uitnodiging van de burgemeesters van deze twee gemeenten.   

1 oktober 2011:
Het bestuur van het OBCP heeft, met instemming van het Pekelder College van B&W, alle Pekelder basisscholen een voorstel gezonden om het Bevrijdingsmonument bij het Pekelder gemeentehuis te “adopteren”. Dit sluit aan bij de oproep van het Nationaal Comité 4 & 5 mei om scholen monumenten gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog te laten adopteren om daarmee de herinnering aan die tijd levend te houden onder de jeugd. Eerder dit jaar heeft de SP in Pekela de scholen opgeroepen monumenten in het algemeen in Pekela te adopteren, het voorstel van het OBCP sluit ook hierbij prima aan.

Het OBCP voorstel houdt in dat bij toerbeurt een Pekelder school deelneemt aan de plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument in de avond van 5 mei na aankomst van de lopers van de Bevrijdingsloop. Ook heeft het OBCP de scholen gevraagd dat leerlingen jaarlijks meedoen aan de Bevrijdingsloop en dat er in april aandacht wordt besteed aan de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder aan de gebeurtenissen van deze donkere periode in de Pekela’s. Daarmee wil het OBCP een belofte inlossen gedaan aan de Belgische en Poolse veteraan die vorig jaar Bevrijdingsdag, namens hun strijdmachten die de Pekela’s hebben bevrijd, het Bevrijdingsmonument hebben onthuld. Deze belofte houdt in, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de strijd tegen het onrecht, onderdrukking en het herwinnen van de vrijheid ten koste van miljoenen mensenlevens levend te houden bij de Pekelder bevolking en vooral bij de jeugd.   

Inmiddels is een brief van het OBCP aan alle Pekelder basisscholen gezonden en zal er in november nader overleg volgen om te zien of en hoe dit voorstel in te vullen is. Het Dollard College Pekela heeft reeds haar deelname toegezegd mits de andere scholen ook meedoen.

Het Dollard College Pekela is reeds jaren betrokken bij de plechtigheden op Dodenherdenking in de Pekela’s. Ook wordt er op deze school en op de basisscholen in onze gemeente reeds veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog gegeven in de lessen. Het initiatief van het OBCP is hierop een gepaste aanvulling.
Klik hier om de brief te lezen.

31 augustus 2011:
Klik op bijgevoegde link voor het standpunt van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen inzake de toekomstige invulling van de Monarchie in Nederland. Klik hier

26 juni 2011:
Het bestuur van het OBCP heeft een gelukwens gezonden naar de jarige Prinses Alexia die vandaag 6 jaar is geworden.

22 juni 2011:
Het OBCP bestuur sluit zich van harte aan bij de oproep van de Rijksoverheid en gemeente Pekela op zaterdag 25 juni, Nationale Veteranendag, de Nederlandse vlag uit te steken.
De driekleur mag de gehele dag voluit zonder oranje wimpel.

17 mei 2011:
Het bestuur van het OBCP heeft gelukwensen gezonden naar Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima die vandaag 40 jaar is geworden. De echtgenote van onze Kroonprins viert dit jaar ook het feit dat zij 10 jaar in Nederland is. Op Paleis Het Loo in Apeldoorn is de expositie “Prinses Máxima 10 jaar in Nederland” op 7 mei j.l. geopend door Hare Majesteit de Koningin en haar schoondochter Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima.

13 mei 2011:
Het werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin op 13 mei aan de gemeente Pekela is feestelijk en ontspannen verlopen. Pekela hing vol vlaggen en duizenden mensen stonden langs de route die de Koningin volgde naar de nieuwe brede school. De helikopter met de Koningin en haar gevolg landde om precies 13.55 uur op het sportpark in Oude Pekela echter vloog eerst nog een rondje boven Pekela wat resulteerde in een groot gejuich van het publiek. Na de enthousiaste begroeting door honderden Pekelder schoolkinderen bij de landing stapte de Koningin in een hofauto en reed met politie escorte naar de 700 meter verderop gelegen nieuwe brede school.
 
De school is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband dat bestaat uit een openbare, een christelijke en rooms-katholieke basisschool, 2 peuterscholen, buitenschoolse opvang, GGD en een sportzaal waar naast de scholen ook sport- en buurtverenigingen gebruik van maken. Het is een groene multi functionele school die volledig is toegerust op de verdere toekomst van Pekela in een gebied als Oost-Groningen waar verdere bevolkingskrimp kan worden verwacht. 

Hare Majesteit werd op het plein voor de brede school hartelijk verwelkomd door de Groninger Commissaris der Koningin Max van den Berg, burgemeester Meindert Schollema van Pekela en onderwijswethouder Anneke Duit. Op het plein bereidden honderden leerlingen met mooie oranje hoofddeksels en rood-wit-blauwe vlaggetjes en een grote menigte de Koningin een warm ontvangst. Na de onthulling door onze Vorstin, van de naam van de school, “de Groenling”, maakte zij en haar gevolg een uitbreide rondgang door het gebouw waar veel gelegenheid was voor spontane contacten tussen de Koningin en de leerlingen. Hierna was er een afsluitende bijeenkomst in de centrale hal waarbij ook het OBCP bestuur aanwezig was en werd voorgesteld aan Hare Majesteit de Koningin. Tegen 15.30 uur vertrok Koningin Beatrix, haar hofdame en adjudant, via de dezelfde route naar de helikopter op het sportpark. Pekela kan terugzien op een zeer geslaagd bezoek van de Koningin ! Een pluim en dank van het OBCP bestuur voor de gemeente Pekela, de mensen van de brede school “de Groenling” en alle andere betrokkenen die Pekela deze prachtige en positieve dag hebben bezorgd ! 
Foto’s van deze feestdag in Pekela zijn te zien op de website van onze fotograaf Thea de Boer en op Prachtig Pekela. Of lees het kranten artikel uit de Ostfriesen-Zeitung van zaterdag 14 mei 2011

11 mei 2011:
Het bestuur van het OBCP sluit zich van harte aan bij de oproep van de gemeente Pekela voor de Pekelder bevolking om vrijdag 13 mei a.s. te vlaggen i.v.m. het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Pekela. Conform de instructie van de Rijksvoorlichtingsdienst bij Koninklijke werkbezoeken mag de Nederlandse vlag de gehele dag voluit echter zonder oranje wimpel.

Reacties zijn uitgeschakeld.