Nieuws 2012

12 januari 2013:
De heer Harry Becker uit Nieuwe Pekela is vandaag, door burgemeester Meindert Schollema namens Hare Majesteit de Koningin, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft deze Koninklijke onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van zijn afscheid na 27,5 jaar dienstverband bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Pekela.

21 december 2012:
Het OBCP bestuur wenst allen goede Kerstdagen en een gezond 2013 !

7 december 2012:
Het OBCP bestuur heeft een vrolijke felicitatie gezonden naar de jarige Prinses Amalia die vandaag 9 jaar is geworden.

6 november 2012:
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag bekend gemaakt dat Hare Majesteit de Koningin, samen met een deel van haar familie, op Koninginnedag 30 april 2013 de Noordhollandse plaatsen De Rijp en Amstelveen zal bezoeken. 

13 oktober 2012:
Namens het OBCP bestuur namen Anneke Zijl en Bert Blaauw vandaag deel aan het congres van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Het Oranjecongres vond dit jaar plaats in Sneek en had als thema “Friesland en Oranje-Nassau”. De 300 afgevaardigden van diverse oranjeverenigingen uit het hele land luisterden naar diverse sprekers, burgemeester H. Apotheker van de gemeente Súdwest-Fryslân heette allen welkom in het kersverse nieuwe theater dat op 1 november door Hare Majesteit de Koningin officieel zal worden geopend. Aansluitend een woord van welkom door de commissaris der Koningin van Friesland de heer J.A. Jorritsma. De congresrede werd uitgesproken door de voorzitter van de Oranjebond de heer Mr. M. Zonnevylle. De voorzitter vermeldde dat het bestuur een aanhankelijkheidsbrief naar de Koningin had gestuurd ter gelegenheid van dit congres. Daarin werd ook medeleven geuit in verband met de gezondheidssituatie van Prins Johan Friso. De heer H. Brand ging in op de Friese connectie van onze huidige Koninklijke Familie met de persoon Prins Johan Willem Friso wiens zoon de latere Stadhouder Willem IV werd. De heer H. Wiegel belichtte in zijn speech de parlementaire geschiedenis en de rol van de Oranjes daarin vanaf 1813 tot en met heden. Na het zingen van het Wilhelmus en een “Leve de Koningin” was het officiële gedeelte ten einde. 

30 juni 2012:

De gemeenten Pekela, Veendam en Menterwolde houden ter gelegenheid van Nationale Veteranendag op zaterdag 30 juni een bijeenkomst voor de ingezeten veteranen en andere betrokkenen in de Borgerswoldehoeve te Veendam van 10.30-13.30 uur. Pekela is dit jaar gastgemeente; burgemeester Meindert Schollema en veteraan Heino Buikema houden elk een 
toespraak. Het OBCP bestuur is ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het OBCP bestuur sluit zich aan bij de oproep van de Rijksoverheid en de gemeente Pekela om op Veteranendag de Nederlandse vlag (zonder wimpel) de gehele dag dag uit te steken.

26 juni 2012:
Ter gelegenheid van haar 7e verjaardag heeft het OBCP bestuur een verjaardagskaart met een hartelijke felicitatie gezonden naar Prinses Alexia.
19 juni 2012:
Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft een nieuwe artikel, Gedenktekens, geplaatst op deze website. Gedenktekens gaat over de zichtbare herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in de Pekela’s; elf oorlogsgraven, zes oorlogsmonumenten en de Stolpersteine. De publicatie van dit artikel is ter gelegenheid van de plaatsing van de eerste veertig persoonlijke gedenkstenen, de Stolpersteine, in de gemeente Pekela op 19 juni 2012 door de werkgroep Stolpersteine Pekela.   

Fotografie: Antoine van der Maesen www.artinnature.nl

17 mei 2012:
Het bestuur van het OBCP heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima een felicitatie gezonden ter gelegenheid van haar verjaardag vandaag. Klik hier om de brief te lezen.
16 mei 2012:
Met genoegen melden wij dat vandaag op de OBCP website het voorwoord van onze burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema is geplaatst.

5 mei 2012:
De koudste Bevrijdingsdag in 21 jaar is succesvol verlopen in de gemeente Pekela. Een zonnetje, droog weer en warme kleding maakten gelukkig veel goed. Met klokgelui door de Pekelder kerken én de klokkenstoel in Boven-Pekela werd deze nationale feestdag gestart. De molen De Zwaluw in Boven-Pekela en de molen De Onrust in Oude Pekela hadden open huis, de molens draaiden en waren versierd in de nationale kleuren. De spel- en sportinstuif “Enjoy Your Freedom” voor de Pekelder jeugd op WSS terrein verliep goed al kwamen door het koude weer minder kinderen dan verwacht. De Bevrijdingslopers werden in de avond begeleid, van de start bij de Koppelsluis tot en met het gemeentehuis, door diverse old timers en andere ondersteunde wagens. De feest- en gedenkweek werd afgesloten met een plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument voor het Pekelder gemeentehuis.

Het bestuur van het OBCP dankt iedereen heel hartelijk voor de samenwerking en ondersteuning in deze feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei in de gemeente Pekela.
We hopen dat de Pekelders hebben genoten van het geboden programma !     

Nu de Pekelder feest- en gedenkweek is afgelopen kunt u binnenkort alle foto’s van OBCP fotograaf Thea de Boer zien bij foto album 2012 op deze website.

© www.fototheadeboer.nl / Thea de Boer

4 mei 2012:
In Boven-, Nieuwe- en Oude Pekela werd vanavond de Dodenherdenking gehouden. Onder grote publieke belangstelling, waaronder ook veel jongeren, werden de Gevallenen, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland op 10 mei 1940 tot en met heden, herdacht. Het OBCP bestuur legde tijdens de plechtigheid, na het gemeentebestuur, bloemen bij de oorlogsmonumenten in Nieuwe- en Oude Pekela. Landelijk thema is dit jaar “Vrijheid geef je door” In hun toespraak gaven burgemeester Meindert Schollema in Oude Pekela en loco-burgemeester en wethouder Jaap van Mannekes in Nieuwe Pekela aan hoe de scholen in de gemeente Pekela invulling geven aan dit thema in de vorm van gastlessen, adoptie van de oorlogsmonumenten en bezoeken aan voormalig kamp Westerbork.

1 en 2 mei 2012:
Traditiegetrouw bood het OBCP bestuur de bewoners van de verzorgingstehuizen van de Molenhof op 1 mei en de Clockstede op 2 mei een Oranjeconcert aan.
Shanty- en Amusementskoor De Zwalkers verzorgde deze gezellige en muzikale avonden onder leiding van Anneke Zijl. Burgemeester Meindert Schollema en zijn echtgenote waren de eerste avond in Oude Pekela aanwezig en wethouder Jaap van Mannekes en zijn echtgenote bij het concert in Nieuwe Pekela. Onze OBCP fotograaf Thea de Boer (ook namens Radio Westerwolde) was de eerste avond aanwezig evenals Simon Koster en Abel van de Veen (beide avonden) namens Prachtig Pekela. Abel van der Veen verzorgde tijdens beide de presentatie en Anneke Zijl was beide avonden dirigent van de De Zwalkers. De leiding en het vrijwilligersteam van de Molenhof en de Clockstede zorgden voor de gastvrijheid en een natje en droogje. Kortom twee bijzonder geslaagde avonden zo tussen Koninginnedag en de 4e en 5e mei.

Na afloop van de Pekelder feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei 2012 kunt u alle foto’s van OBCP fotograaf Thea de Boer zien bij foto album 2012 op deze website.

30 april 2012:
Koninginnedag 2012 is in de gehele gemeente Pekela op gemoedelijke en feestelijke wijze verlopen. Onder een stralend oranje zonnetje en met een aangename temperatuur genoot het Pekelder publiek massaal van alle activiteiten georganiseerd door 30 Pekelder verenigingen en organisaties met honderden vrijwilligers samen met het OBCP. Bij vrijwel alle activeiteiten waren veel meer bezoekers dan in de voorgaande jaren en dat was natuurlijk een geweldige pluim voor alle organisatoren ! Koninginnedag 2012 was een dag waarop we ons wellicht sterker dan gewoonlijk bewust zijn geweest van de band tussen Oranje en Nederland. Het OBCP bestuur is blij dat onze Koningin en haar familie vandaag op een hartelijke wijze zijn onthaald in Rhenen en Veenendaal. Ook in Pekela werd in de diverse toespraken kort stil gestaan bij de ernstige gezondheidstoestand van Prins Johan Friso en dat we respect mogen hebben voor de kracht en de moed van onze Vorstin om deze Koninginnedag doorgang te laten vinden. Zoals de Koningin het gewenst heeft is uitgekomen: Het was een dag vol saamhorigheid, positiviteit en gezelligheid in geheel Nederland en ook in ons mooie Pekela ! 

Na afloop van de Pekelder feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei 2012 kunt u alle foto’s van OBCP fotograaf Thea de Boer zien bij foto album 2012 op deze website.

28 april 2012:
Het door het OBCP georganiseerde Oranjeconcert in de Rooms-Katholieke Kerk in Oude Pekela heeft vanavond onder grote publieke belangstelling plaatsgevonden. Een bomvolle kerk, met 350 aanwezigen, luisterde naar het dit jaar 80 jarige Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros. Onder de bezielende leiding van dirigent Anton Stulp en met presentatie door Jan de Wit, bood het koor, samen met pianist Cas Straatman en organist Vincent Hensen, het publiek een geweldige muzikale avond met Negro Spirituals, Russische-, Geestelijke-, Groninger- en Vaderlandse liederen. 
Vincent Hensen speelde muziek van J.S. Bach en L. Boëllmann. Anneke Zijl verzorgde namens het OBCP de supervisie en algemene presentatie van het concert. Het Pekelder volkslied en het Wilhelmus werden uit volle borst gezongen door allen. Burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema zette de drie aanwezige Pekelders, die 27 april een lintje hadden ontvangen, nog in het zonnetje en memoreerde het succesvol verlopen bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Pekela 13 mei jongstleden. Onze burgemeester en ook OBCP voorzitter Bert Blaauw stonden in hun toespraken stil bij de nog onveranderde ernstige gezondheidstoestand van Prins Johan Friso en spraken hun respect uit voor de Koningin vanwege haar kracht en moed om Koninginnedag 2012 door te laten gaan.
Burgemeester Olaf Meinen van Pekela’s partnerschapsgemeente Großefehn hield een toespraak in het Nederlands en dankte burgemeester Schollema en het OBCP bestuur voor de uitnodiging van de Duitse delegatie van 13 personen.

Na afloop van de Pekelder feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei 2012 kunt u alle foto’s van OBCP fotograaf Thea de Boer zien bij foto album 2012 op deze website.

28 april 2012:
Het bestuur van het OBCP heeft een aanhankelijkheidsbetuiging gezonden naar Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van Koninginnedag 2012.
De brief is hieronder te lezen.

27 april 2012:
De heren Berend Greven, Hendrik Engelkens en Derk Freek Smedes hebben van burgemeester Meindert Schollema, die handelde namens Hare Majesteit de Koningin, een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Alle drie werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aansluitend zijn de heren vanwege deze Koninklijke onderscheiding tevens benoemd tot erelid van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela.    

27 april 2012:
Het bestuur van het OBCP heeft een felicitatie gezonden naar Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander die 27april 45 jaar is geworden.
De brief met gelukwensen is hieronder te lezen.

26 april 2012:
Vanmiddag vond in de tuin van het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela de aftrap plaats van de feest- en gedenkweek 2012 in de gemeente Pekela. In het Kapiteinshuis is een Oranjekabinet ingericht met een bescheiden expositie over de Koninklijke bezoeken aan de Pekela’s. Reeds zes keer sinds 1950 brachten leden van het Koninklijk Huis een bezoek aan de Pekela’s.
Naast speeches van de heer Gijs Koerts van het bestuur van het Kapiteinshuis, OBCP voorzitter Bert Blaauw en burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema vertelde samensteller van deze expositie en conservator de heer Hendrik Hachmer over de band tussen Oranje en de Pekela’s. Dat deze al eeuwenoud is bleek uit zijn anekdote dat een Pekelder schipper, in de 18e eeuw varend door het Pekelderdiep, met oranje op zijn pet werd opgepakt door het destijds fransgezinde bestuur van Nieuwe Pekela. Burgemeester Meindert Schollema verrichtte vervolgens de openingshandeling door een rood-wit-blauw lint van de deur van het Oranjekabinet door te knippen. De expositie loopt tot en met juni a.s. en is op Koninginnedag 30 april a.s. gratis te bezoeken.
 

Na afloop van de Pekelder feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei 2012 kunt u alle foto’s van OBCP fotograaf Thea de Boer zien bij foto album 2012 op deze website.

14 april 2012:
Vandaag bereikte het OBCP bestuur het verdrietige bericht dat Harry Hoppentocht uit Nieuwe Pekela gistermiddag is overleden. Op precies dezelfde datum, maar dan  67 jaar nadat de historische foto werd gemaakt, is hij door een tragisch auto-ongeluk omgekomen. Het is bizar te noemen dat beide artikelen op hetzelfde tijdstip op de site werden geplaatst. In goed overleg met zijn gezinsleden is besloten dat de historische foto met het artikel blijft staan. Ons oprecht medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen toe dat zij steun en kracht bij elkaar zullen vinden om het verdriet te dragen en dat zij liefdevolle herinneringen aan hem zullen bewaren.
OBCP bestuur

13 april 2012:
Vandaag en morgen is het exact 67 jaar geleden dat de Pekela’s zijn bevrijd door Poolse- en Belgische troepen. De foto spreekt boekdelen: Met al hun hebben en houden keren Duitse soldaten het front de rug toe.
De beschutting zoekend van de huizen tegen Geallieerde vliegtuigen en met gebogen hoofden lopen zij de laatste stuiptrekkingen van het oorlogsgeweld en een onzekere toekomst tegemoet.
De fotograaf, Karel Kral, maakte deze foto ter hoogte van de Zuidwendingerweg in Nieuwe Pekela. Het jongetje op de voorgrond, Harry Hoppentocht, kijkt vragend achterom: Hij beseft waarschijnlijk niet dat dit een historisch moment is in zijn jonge leven. Het bevestigende antwoord is:  De Pekela’s zijn weldra vrij en een hoopvolle toekomst wacht!

(inzender foto: M. Hoppentocht)
10 april 2012:
Het OBCP bestuur heeft een vrolijke verjaardagskaart gezonden naar Prinses Ariane die vandaag haar 5e verjaardag viert.

9 april 2012:
Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros treedt op tijdens het 8e Pekelder Oranjeconcert samen met pianist Cas Straatman en organist Vincent Hensen. Het vorstelijke concert, ter ere van onze Koningin, wordt georganiseerd door het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP). Het Oranjeconcert vindt plaats op zaterdag 28 april a.s. om 20.00 uur (kerk open 19.30 uur) in de Rooms-Katholieke Kerk te Oude Pekela. Gratis entreekaarten zijn vanaf morgen (zolang de voorraad strekt) verkrijgbaar bij drogisterij Wieske en bakkerij Westers in Nieuwe Pekela en bij slijterij Mitra en Boetiek Fleur in Oude Pekela. Telefonisch reserveren bij deze winkels is niet mogelijk.

10 maart 2012:
Namens Hare Majesteit de Koningin heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten dat Koninginnedag 2012 doorgaat mits de gezondheidstoestand van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso niet verslechtert. Gebaseerd op deze mededeling, na afstemming met de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en onze burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema, kan het OBCP melden dat de feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei 2012 in de gemeente Pekela doorgaat als gepland !

Met dankbaarheid en trots presenteert het OBCP bestuur, mede namens een dertigtal verenigingen, scholen en andere Pekelder organisaties en hun vrijwilligers, hierbij het programma dat dit jaar wederom uitgebreid en gevarieerd is ! Het OBCP bestuur hoopt dat de komende Koninginnedag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in de gemeente Pekela op een eensgezinde en saamhorige wijze worden beleefd in extra verbondenheid met onze Koninklijke familie. 

Het programma van de feest- en gedenkweek in de gemeente Pekela van 26 april tot en met 5 mei 2012 is te vinden op deze website bij “Activiteiten Gemeente Pekela”

2 maart 2012:
De gemeente Pekela heeft samen met het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP), waarvan burgemeester Meindert Schollema beschermheer is, een brief verzonden naar Hare Majesteit de Koningin. De gemeente Pekela en het OBCP willen op deze manier laten zien dat zij meeleven met Hare Majesteit de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel, de andere leden van de Koninklijke familie en overige naasten. Klik hier om de brief te lezen.

25 februari 2012:
Het OBCP bestuur meldt dat de voorbereidingen voor de aanstaande Koninginnedag en de geplande feest- en gedenkweek in de gemeente Pekela van 26 april tot en met 5 mei 2012 voorlopig gewoon door gaan ! Het OBCP bestuur wacht het besluit af van Hare Majesteit de Koningin ten aanzien van de komende Koninginnedag. Daarna zal het OBCP bestuur in beraad gaan in samenspraak met onze burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema. Vervolgens laten wij, alle met het OBCP samenwerkende organisaties en de Pekelder bevolking, weten wat de verdere gang van zaken is op de aanstaande Koninginnedag en de feest- en gedenkweek.

24 februari 2012:

Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela is diep geschokt door het nieuws over de ernstige gezondheidstoestand van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso. Onze gedachten en medeleven blijven uitgaan naar Prins Friso, zijn gezin, onze Koningin, de overige leden van de Koninklijke Familie en andere naasten.
In het programma “Brunchroom” van Geert Smit, Radio Westerwolde sprak OBCP voorzitter Bert Blaauw over de ernstige gezondheidssituatie van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso.
Luister hier naar het gesprek:

17 februari 2012:
Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela heeft kennis genomen van het ernstige ski ongeval in Lech (Oostenrijk) van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso.
Onze gedachten gaan uit naar de Koningin en haar Familie en we hopen op en bidden voor het spoedig en volledig herstel van de Prins. 

31 januari 2012:
Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft Hare Majesteit de Koningin een felicitatie gezonden ter gelegenheid van haar 74e verjaardag op 31 januari. In de brief wordt tevens teruggekeken naar het bezoek van de Koningin aan Oude Pekela op 13 mei vorig jaar toen zij de opening verrichtte van de nieuwe brede school “De Groenling”. Tijdens dit Koninklijke bezoek, waarbij burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema haar gastheer was, werd nog eens duidelijk dat Koningin Beatrix geliefd is in de gemeente Pekela. Dat bleek uit de grote publieke belangstelling en het getoonde enthousiasme door de Pekelder bevolking tijdens haar bezoek. Ook ons Koningshuis heeft een warme belangstelling voor de Pekela’s gezien het feit dat de Oranje’s reeds zes keer, sinds 1950, onze dorpen met een bezoek hebben vereerd. Koningin Beatrix was voor de derde keer in haar leven in Pekela.      
Onze Koningin viert haar verjaardag met het Nederlandse volk, komende Koninginnedag 30 april, in Rhenen en Veenendaal. Komende 30 april is onze Vorstin 32 jaar staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden, op dat moment vervult ze het ambt van het koningsschap langer dan haar moeder wijlen Koningin Juliana. Sinds november 2011 is Koningin Beatrix de oudst regerende Monarch die ons land ooit heeft gekend.   
De felicitatiebrief van het OBCP aan H.M. de Koningin is hier te lezen.

5 januari 2012:
Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros, onder leiding van dirigent Anton Stulp, verzorgt het Oranjeconcert op zaterdag 28 april aanstaande aanvang 20.00 uur in de Rooms Katholieke Kerk te Oude Pekela. Het vorstelijke concert, dat een eerbetoon is aan Hare Majesteit de Koningin, wordt georganiseerd door het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP). Het nationaal en internationaal bekende koor Albatros, dat in 2012 haar 80 jarig bestaan viert, doet voor de vierde keer mee aan het Oranjeconcert dat sinds 2005 in de gemeente Pekela wordt gehouden. 

Sponsoren en donateurs maken het mogelijk dat het Pekelder Oranjeconcert gratis toegankelijk is zodat iedereen aanwezig kan zijn voor zover de voorraad entreekaarten strekt. Bestaande OBCP donateurs hebben voorrang bij het verkrijgen van gratis entreekaarten en ontvangen hierover een OBCP brief in maart 2012. Als men uiterlijk 1 februari aanstaande OBCP donateur wordt dan kan men ook van deze voorrangsregeling in maart gebruik maken. Hierbij is van belang dat het donateursbedrag uiterlijk komende 1 februari op de OBCP bankrekening staat.

Zie de website www.obcp.nl hoe OBCP donateur te worden. Gezien de grote belangstelling voor het Oranjeconcert in de voorgaande jaren is de beschikbaarheid van de overige gratis entreekaarten, uit te geven vanaf 9 april aanstaande via nog bekend te maken Pekelder winkels, voor niet-donateurs naar verwachting beperkt.

Het Oranjeconcert is een onderdeel van de feest- en gedenkweek van 26 april tot en met 5 mei 2012 in de Pekela’s ter gelegenheid van Koninginnedag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Dertig Pekelder verenigingen en organisaties zijn samen met het bestuur van het OBCP reeds druk bezig met de voorbereidingen van de diverse activiteiten. Het programma wordt eind maart 2012 bekend gemaakt.

Reacties zijn uitgeschakeld.