Nieuws 2013

4 januari 2014:
Anneke Zijl, Henk Westers en Bert Blaauw waren namens het OBCP bestuur vandaag te gast bij de Nieuwjaarsontvangst van onze partnerschapsgemeente Großefehn in Duitsland. Ook vele andere Pekelders waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst in het Compagniesterhaus. Burgemeester Meindert Schollema en OBCP voorzitter Bert Blaauw boden Burgemeester Olaf Meinen een statieportret aan van ons nieuwe Koningspaar. Het portret is gedrukt op displaykarton gemaakt in de locatie Oude Pekela van Smurfit Kappa Solid Board.

24 december 2013:
Het OBCP bestuur wenst allen Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2014 !

7 december 2013:
Het OBCP bestuur heeft Prinses Amalia, die vandaag 10 jaar is geworden, een felicitatie gezonden. Onze Prinses van Oranje viert voor de eerste keer haar verjaardag als directe troonsopvolgster van haar vader die op 30 april Koning werd.

30 november 2013:
Feest voor Nederland: Vandaag start de 2 jarige viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden met de landing van de Prins van Oranje op het Scheveningse strand, plechtigheden in Den Haag bij het monument op Plein 1813 en in de Ridderzaal en een Koninkrijksconcert in het Scheveningse Circustheater in aanwezigheid van ons Koningspaar en een deel van de Koninklijke Familie. Zie voor het totale programma tot en met 2015 www.200jaarkoninkrijk.nl

28 november 2013:
In het Veenkoloniaal Museum vond vandaag het symposium “De Erfenis van Napoleon” plaats. Er waren diverse sprekers die allerlei aspecten belichtten van de 18 jaar durende Franse Tijd in Nederland en het begin van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden met de terugkeer van de Prins van Oranje op het Scheveningse Strand op 30 november 1813 ! Bert Blaauw was namens het OBCP aanwezig.

23 november 2013:
Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) wil graag versterking en nodigt belangstellenden uit zich te melden voor een bestuursfunctie.

Het OBCP coördineert en organiseert, samen met 30 Pekelder organisaties, de feest- en gedenkweek in de gemeente Pekela rond Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Het zwaartepunt van de bestuursactiviteiten ligt in de periode februari-april. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot en met uiterlijk 8 december a.s. via e-mail obcppekela@gmail.com of bellen naar ons secretariaat (Hennie Haaijer) 06 10363989.

11 november 2013:
Op 14 november a.s. is het exact 200 jaar geleden dat in 1813 voor de Pekela’s een einde kwam aan 18 jaar bezetting door de Fransen van Keizer Napoleon Bonaparte. Gedurende deze dagen kwam voor de omgeving van de Pekela’s de bevrijding door Russische Kozakken, die vechtend en te paard helemaal vanuit Rusland hier waren gekomen. De oude tijden met het Huis van Oranje-Nassau van vóór 1795 leken terug te keren. Terwijl de notabelen in de Pekela’s destijds vaak patriottisch (anti oranje) en zelfs Fransgezind waren, was een groot deel van de Pekelders echter oranje gezind. Dit leidde in 1787, kort voor de Franse Tijd, nog tot een Oranje oproer in de Pekela’s. De Fransen hebben van 1795 tot 1813 in Nederland een aantal zaken geïntroduceerd zoals de burgerlijke stand, de invoering van de verplichte familienaam, het metrieke decimale stelsel, huisnummering, de dienstplicht en de vorming van gemeenten zoals Nieuwe-en Oude Pekela. Door de zeeblokkade door de Engelsen tijdens de Franse bezetting verloor Nederland zijn koloniën en verarmde ons land omdat de handel stilviel. Ook de overzeese scheepvaart vanuit de Pekela’s kwam tot stilstand en leidde tot armoede. Er moesten vele Nederlandse mannen, ook uit de Pekela’s, meevechten in de Grande Armée, het leger van Napoleon. De bevrijding op 14 november kwam dan ook als een verlossing of zoals de toenmalige burgemeester van Oude Pekela burgemeester Huizinga schreef: “Alle harten waren opgetogen van vreugde, op ieders gelaat kon men blijdschap en vergenoegen lezen”. De kreet “Vivat Orange, Oranje Boven” was een veelgehoorde kreet in die dagen.

In 1795 verliet de laatste stadhouder, Prins Willem V van Oranje-Nassau, samen met zijn vrouw Prinses Wilhelmina en kinderen, waaronder de latere Koning Willem I, en kleinkinderen Nederland vanaf het strand bij Scheveningen. Dat was noodzakelijk om zodoende aan de oprukkende Franse troepen te kunnen ontkomen die voor de Hollandse Waterlinie stonden. Nadat Nederland eerst de Bataafse Republiek (1795-1801) onder Frankrijk werd, vervolgens behoorde tot het Bataafs Gemenebest (1801-1806) werd ons land in 1806 een Koninkrijk geleid door de broer van Napoleon, Koning Lodewijk Napoleon. Deze maakte van het Raadhuis op de Dam in Amsterdam het Koninklijk Paleis. Op het nieuw gebouwde balkon, hetzelfde waarop op 30 april van dit jaar nog ons nieuwe Koningspaar samen met Prinses Beatrix stonden, sprak hij het volk toe met de woorden: “Ik ben uw Konijn” terwijl hij “Koning” bedoelde. In 1810 werd ons land ingelijfd bij het eerste Franse Keizerrijk.

De Slag bij Leipzig van 16-19 oktober 1813, tussen de Geallieerden (Pruisen, Zweden, Rusland en Oostenrijk) en de Franse troepen verliep desastreus voor de Fransen die in wanorde naar het Westen vluchtten. Zij werden achtervolgd door de Russische Kozakken en Pruisische troepen. Oost-Groningen was één van de eerste gebieden van Nederland die werden verlost van de inmiddels gehate Fransen. In Den Haag bereidde een driemanschap, bestaande uit Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum, met de ineenstoring van het Franse bewind, in het geheim de terugkeer van de Oranje’s voor. Stadhouder Willem V was in ballingschap gestorven dus werd zijn oudste zoon, die in Londen verbleef, gevraagd om terug te keren naar het Vaderland. Op 30 november landde de Prins onder grote publieke belangstelling op het strand van Scheveningen werd in de periode daarna uiteindelijk Koning Willem I. Dit historische gebeuren wordt elke 50 jaar herdacht met het naspelen van de landing van Prins (acteur Huub Stapel) op het Scheveningse strand zo ook dit jaar op 30 november a.s. waarbij ook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aanwezig zullen zijn.

De toenmalige vesting Delfzijl was de laatste Nederlandse plaats waar op 20 mei 1814 de Franse troepen zich overgaven. Vijftig Pekelder militairen, als onderdeel van de Landstorm in december 1813 onder de wapenen gekomen, hielpen mee aan de bevrijding van deze Groninger havenplaats. In augustus 1814 werden er in het gehele land, ook in de Pekela’s, uitbundige bevrijdingsfeesten gehouden.

Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft afgelopen voorjaar op de Pekelder scholen reeds aandacht besteed aan de bevrijding in 1813. In het Veenkoloniaal Museum is een expositie over de Franse Tijd in de Veenkoloniën die start op 28 november a.s. met een symposium over de Erfenis van Napoleon, www.veenkoloniaalmuseum.nl. Voor meer informatie over de festiviteiten van 2013 tot en met 2015 ter gelegenheid van de herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden zie www.200jaarkoninkrijk.nl.

De Prins van Oranje, de latere Koning Willem I, keert terug in Nederland op het Scheveningse Strand op 30 november 1813

5 oktober 2013:
Anneke Zijl en Bert Blaauw hebben op 5 oktober, namens het OBCP bestuur, het Oranjecongres bijgewoond. Dit jaar vond het congres plaats in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Onderwerp was “de nieuwe generatie”. Door het huwelijk van Prins Jaime en Viktória Cservenyák had ons Koningspaar de eerder gedane toezegging bij het congres aanwezig te zijn tot hun spijt moeten intrekken. Een brief van de Koning en de Koningin werd daartoe voorgelezen. Er waren in het ochtenddeel diverse toespraken door de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Michiel Zonnevylle, NOS Koningshuisjournaliste Kysia Hekster, Neerlands jongste burgemeester Ben Visser en Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het ochtenddeel werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus en een “Leve de Koning”.

In de middag waren er op diverse plekken in Lichtenvoorde interessante en indrukwekkende presentaties over de Zwarte Cross (grootste buitenevenement van Nederland !), het Lichtenvoordse Bloemencorso (2e grootste van de wereld) en Lederfabriek Hulshof die levert aan de meubel-, vliegtuig-, maritieme- en autoindustrie alsmede aan internationale merken als Hermès, Gucci en Louis Vuitton. De organisatie van het Oranjecongres 2013 was, i.s.m het Bondsbestuur, in handen van het Comité Orange Lichtenvoorde, een groep enthousiasme jongere Lichtenvoorders, de nieuwe generatie binnen de Oranjeverenigingen.
Klik hier om de toespraak van Michiel Zonnevylle te lezen.

15 augustus 2013:
Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft, mede namens het College van BenW en de bevolking van Pekela, na het overlijden van Prins Friso een condoleancebrief gezonden naar Prinses Mabel en de Gravinnen Luana en Zaria. Klik hier om de brief te lezen.

12 augustus 2013:
Het bestuur van Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft bedroefd kennis genomen van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso. Wij leven mee met zijn vrouw Prinses Mabel, hun kinderen Luana en Zaria, de overige leden van de Koninklijke Familie en andere naasten.

30 juni 2013:
De heer Harm Cramer is vandaag tijdens een dienst in de Vrije Evangelische Gemeente in Oude Pekela benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De versierselen werden de heer Cramer, voor zijn vele werk voor de kerk, overhandigd door burgemeester Schollema die dit voor de eerste keer deed namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.
Naast de echtgenote van de burgemeester waren namens het OBCP bestuur Anneke Zijl en Bert Blaauw aanwezig. De heer Cramer is vanwege deze heuglijke gebeurtenis benoemd tot erelid van het OBCP.

29 juni 2013:
Namens het bestuur van het OBCP waren Anneke Zijl en Bert Blaauw vandaag aanwezig bij de viering van Veteranendag voor de veteranen van de gemeenten Pekela, Veendam en Menterwolde.
De bijeenkomst vond plaats in de Borgerswoldhoeve te Veendam. Eén van de sprekers was de heer Jan Hoving, voormalig voorzitter van de BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers).

26 juni 2013:
Het bestuur van het OBCP heeft Prinses Alexia een felicitatiekaart gezonden ter gelegenheid van haar verjaardag vandaag.
17 juni 2013:
Anneke Zijl en Bert Blaauw hebben namen het OBCP, op uitnodiging, een gastles verzorgd over de Tweede Wereldoorlog voor leerlingen van het Noorderpoort College in Sappemeer.
Gedurende 2,5 uur kwam tijdens een interactieve presentatie de wereldoorlog in het algemeen en de situatie destijds in de toenmalige zelfstandige gemeenten Hoogezand en Sappemeer aan de orde.

18 juni 2013:
Vandaag vond om 16.00 uur uur in dorpshuis de Snikke de prijsuitreiking plaats aan de winnaars van de ballonnenwedstrijd op de afgelopen Koninginnedag. Deze wedstrijd, georganiseerd door het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP), is gehouden voor alle Pekelder schoolkinderen ter gelegenheid van de Troonswisseling. Een aantal ballonnen is op geruime afstand van Pekela gevonden en het bijbehorende kaartje door de vinder teruggestuurd naar het secretariaat van het OBCP. De prijzen zijn aan de winnaars uitgereikt door burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema in aanwezigheid van het OBCP bestuur.

Foto: Thea de Boer
De prijswinnaars zijn (met daarachter de vindplaats van de ballon + kaartje):
1. Kimberley Mik uit Oude Pekela, Edewecht (Duitsland), 70 km. ten oosten van Pekela.
2. Keyon Jansen uit Oude Pekela, Esterwegen (Duitsland), 41,5 km. ten oosten van Pekela.
3. Janice Oosterhuis uit Oude Pekela, Zweeloo (Drenthe/Nederland), 39,2 km. ten zuiden van Pekela.
Wij feliciteren deze drie prijswinnaars nogmaals van harte.
Daarnaast zijn ballonnen kaart van de volgende kinderen gevonden en naar het OBCP secretariaat gezonden (achter de naam staat de vindplaats van de ballon/-kaart)
– Fabian Nauta, Stadskanaal
 – Norah de Haan, Stadskanaal
 – Daniek Hulzebos, Stadskanaal
 – Anja Pijper, Stadskanaal
 – Duuk Koerts, Sellingen
 – Demy de Vries, Bourtange
 – Felicia Proper, Exloo

17 mei 2013:
Vandaag viert Koningin Máxima haar verjaardag. Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft onze nieuwe Koningin een felicitatiebrief gezonden. Klik hier om de brief te lezen.

7 mei 2013:
Burgemeester Meindert Schollema en Onderwijswethouder Anneke Duit boden vanmiddag in de Raadszaal van het Pekelder gemeentehuis een herinneringsbeker aan delegaties van alle Pekelder basisscholen aan.
Onder het “toeziend” oog van het nieuw Koningspaar, waarvan inmiddels een portret in de Raadszaal hangt en in aanwezigheid van de pers en het OBCP bestuur, kregen de kinderen en hun leerkrachten een beker met de beeltenis van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix. De leerlingen van alle Pekelder peuter- en basisscholen hebben inmiddels deze herinneringsbeker gekregen als cadeau van de gemeente Pekela ter gelegenheid van de recente Troonswisseling. Ook Pekelder basisschoolkinderen die buiten Pekela naar school gaan kunnen via de gemeente Pekela een beker krijgen door zich te melden via communicatie@pekela.nl. Beschikbaarheid van de bekers zolang de voorraad strekt. 

5 mei 2013:
Vanavond vond in Boven-Pekela bij de Koppelsluizen de start de Bevrijdingsloop door de Pekela’s plaats. Aan de loop door de Pekela’s deed een groot aantal lopers mee en deze sportievelingen werden gevolgd door een stoet oldtimers.
Om 19.30 uur was er bij het Bevrijdingsmonument voor het gemeentehuis een plechtigheid met inbreng van burgemeester Meindert Schollema, een delegatie van OBS De Linde, Christelijk Combinatie Orkest SDG/Excelsior en Scouting Pekela.
Bij de nazit bood het OBCP bestuur burgemeester Schollema een portret van ons nieuw Koningspaar aan. Met deze Bevrijdingsloop en de aansluitende ceremonie is een einde gekomen aan de feest- en gedenkweek van 22 april t/m 5 mei in de gemeente Pekela.
Het OBCP bestuur dankt allen die hebben meegewerkt aan deze activiteitenweek in de gemeente Pekela voor hun onmisbare inbreng om het tot een succes te maken.

4 mei 2013:
In de Pekela’s vonden vanavond de herdenkingsdiensten plaats voor de Gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en daarna bij militaire (vredes) missies binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
Het OBCP bestuur woonde de kerkdienst bij in de Hervormde Kerk te Nieuwe- en Wedderwegkerk te Oude Pekela en legde vervolgens een bloemstuk bij de 4 mei monumenten in deze dorpen.

3 mei 2013:
Op Bevrijdingsdag zondag 5 mei start om 18.00 uur de Bevrijdingsloop bij de Koppelsluizen in Boven-Pekela. De “burgemeester van Boven-Pekela” Kees Norder geeft het startschot voor deze recreatieve loop die de route van de Bevrijders, de Polen en de Belgen, in april 1945 volgt door de Pekela’s richting watertoren. Er kan per kilometer worden gestart. Achter de hardlopers rijdt een stoet van tientallen oldtimers waaronder personenauto’s, militaire voertuigen en een antieke brandweerwagen.

Bij aankomst om 19.30 uur bij het gemeentehuis vindt daar een plechtigheid plaats bij het Bevrijdingsmonument. Na een toespraak van burgemeester Meindert Schollema gaat Scouting Pekela vlaggen hijsen, speelt het Christelijk Combinatie Orkest SDG/Excelsior de volksliederen en legt een delegatie leerlingen van de OBS De Linde uit Nieuwe Pekela een bloemstuk bij het monument en men draagt een gedicht voor.

De Bevrijdingsloop, de rit met de oldimers en de ceremonie bij het Bevrijdingsmonument is de finale van de feest- en gedenkweek in Pekela van 22 april tot en met 5 mei die voornamelijk in het teken stond van de Troonswisseling.

3 mei 2013:
Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft op Displayline karton van Smurfit Kappa Solid Board statieportretten laten drukken van ons nieuw Koningspaar. Het witte karton is geproduceerd in de productie locatie van het bedrijf te Oude Pekela.
Deze portretten zullen worden aangeboden aan de beide verzorgingstehuizen de Clockstede in Nieuwe Pekela en de Molenhof in Oude Pekela. Ook aan burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema zal ten behoeve van het gemeentehuis dit nieuwe portret worden aangeboden

2 mei 2013:
Door de troonswisseling is de website van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) aangepast.

1 mei 2013:
Op uitnodiging van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) verzorgde Shanty- en Amusementskoor de Zwalkers het tweede mini-Oranjeconcert in deze feest- en gedenkweek in de gemeente Pekela.
Het concert werd gegeven voor de bewoners van verzorgingstehuis de Clockstede in Nieuwe Pekela.

30 april 2013:
Koninginnedag is op feestelijke wijze gevierd in de gemeente Pekela waarbij uitbundig werd gevlagd. De Pekelder kerken luidden hun klokken tien minuten om 9.00 uur en 16.00 uur voor respectievelijk Koningin Beatrix en het nieuw Koningspaar. De Oranje Vrijmarkt en de Oranjefair bij de Wedderbrug en de Protestantse Kerk werden goed bezocht, vooral nadat de troonsafstand en balkonscène op de televisie waren geweest. Ook de oefendag voor Politiehonden in Oude Pekela werd goed bezocht door de liefhebbers.
Traditiegetrouw vond in de avond het Oranje Open Tennistoernooi bij de Tennisvereniging Nieuwe Pekela plaats. Extra was dit jaar de Troonswisselingsceremonie bij het Gemeentehuis in Oude Pekela om 19.00 uur waarbij onder andere oranje ballonnen werden opgelaten door de Pekelder schoolkinderen, de Koningsmars ten gehore werd gebracht en het Koningslied werd gezongen. Ook werd een Koningslinde geplant. Tenslotte werd deze bijzondere feestdag besloten met een daverend vuurwerk bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela.

30 april 2013:
Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft een brief gezonden naar Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van de Troonswisseling op 30 april. Lees hier de brief.

29 april 2013:
Vanavond hield Korfbalvereniging WSS op hun sportterrein in Oude Pekela de inmiddels traditionele Zeskamp.
Onder grote publieke belangstelling streden 15 ploegen van elk 6 personen om de eer.

27 april 2013:
De op 26 april ingezette festiviteiten, met de Koningsspelen en het Oranjeconcert, werden vandaag voortgezet met diverse leuke activiteiten in Boven-, Nieuwe- en Oude Pekela. In de ochtend luidden de Pekelder kerken hun klokken gelijktijdig van 9.00-9.10 uur.
Na een interview door NOS Radio 1 in de kantine van Pekelder Boys was er op het Sportpark Rutger Oldeboom voor de 42e keer de openingsceremonie. Deze bestond uit het vlag hijsen door burgemeester Meindert Schollema en “burgemeester” Kees Norder, het spelen en zingen van het Wilhelmus en het Pekelder Volkslied en de prijsuitreiking van de Koninginnetekenwedstrijd voor de schooljeugd uit Boven-Pekela. Daarnaast was er een openingsceremonie bij de Clockstede in Nieuwe Pekela en bij de Molenhof in Oude Pekela. Hier werden de volksliederen net als in Boven-Pekela gespeeld door Christelijk Combinatie Orkest SDG/Excelsior en verzorgde in deze twee dorpen Scouting Pekela de vlagceremonie. Ook was hier de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd voor de kinderen in Nieuwe- en Oude Pekela. Op de Oranje Vrijmarkt, met springkussen en draai orgel muziek, in Nieuwe Pekela waren zo’n 40 verkoopplaatsen, meer dan vorig jaar. Bij Rondom ‘t Veloat in Nieuwe Pekela werden in de middag kinderspelen georganiseerd en in de avond een gezellige bingo avond voor de volwassenen. Open Huis hielden de versierde molen de Zwaluw in Boven-Pekela, het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela en de versierde molen de Onrust in Oude Pekela. Er werd meer gevlagd dan vorige jaren op de verjaardag van Z.K.H. Prins Willem-Alexander. De feestelijkheden rond de Troonswisseling worden in de Pekela’s voortgezet op 29 en 30 april.
  
27 april 2013: 
Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft een brief gezonden naar Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander. 
In de brief feliciteert het OBCP bestuur de Prins van Oranje met zijn verjaardag op 27 april en wenst hem, Prinses Máxima en hun kinderen een feestelijke 30e april toe. Klik hier om de gestuurde brief te lezen.

26 april 2013:
NOS reporter Joris van der Kerkhof komt morgen 27 april naar de gemeente Pekela. Hij zal via Radio 1 verslag doen, ‘s ochtends tussen 7.00 en 8.30 uur, van de voorbereidingen op de feestdag en van een aantal festiviteiten.
Joris van der Kerkhof is eerst bij de voorbereidingen van de openingsceremonie en de kinderspelen op het Rutger Oldeboom Sportpark in Boven-Pekela. Vervolgens is hij bij de Oranje Vrijmarkt bij Poiesz in Nieuwe Pekela. 
Er zullen ook beeld opnamen worden gemaakt voor het NOS Journaal.

26 april 2013:
Het paard + wagen ringsteken bij de Oranje Vrijmarkt op zaterdag 27 april in Nieuwe Pekela (parkeerplaats Poiesz) en op dinsdag 30 april in Oude Pekela (Lidoterrein) gaat niet door.
De reden is dat de pony helaas is overleden. Men heeft nog getracht om vervanging te krijgen echter dit is jammer genoeg niet gelukt.
De Oranje Vrijmarkt, het springkussen en draaiorgel gaan wel door op de genoemde dagen en plaatsen.
22 april 2013:
Vanavond was de start van de feest- en gedenkweek in de gemeente Pekela die duurt tot en met 5 mei 2013. Het begin van de activiteiten was in verzorgingstehuis de Molenhof in Oude Pekela. Shanty- en Amusementskoor de Zwalkers verzorgde hier een avondvullend programma voor de bewoners. Een volle zaal luisterde naar de vrolijke en bijpassende liedjes van het koor en de toehoorders deden zelf ook actief mee. Namens het College van Burgemeester & Wethouders was wethouder Jaap van Mannekes en zijn echtgenote aanwezig.
  
22 april 2013:
Anneke Zijl en Bert Blaauw hebben namens het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) gastlessen gegeven over de Monarchie en de Tweede Wereldoorlog.
Dat werd gedaan voor de groepen zeven en acht van alle Pekelder basisscholen in de maand april. Vandaag werden de laatste gastlessen verzorgd voor alle eerste klassen van het Dollard College Pekela locatie Pekela.
Het OBCP bestuur had twee veteranen uitgenodigd via het Veteranen Instituut in Doorn. De heren Dijkman en Van Rheenen, twee Bosnië veteranen, vertelden over hun ervaringen tijdens hun missies met het Nederlandse leger. 

18 april 2013:
U kunt speldjes met het full colour metalen fakkeltje van het Nationaal 4 en 5 mei Comité kopen bij het OBCP Secretariaat voor € 2,- per stuk.
14 april 2013:
De Stichting Stolpersteine Pekela heeft op de Bevrijdingsdag van geheel Pekela in 1945 zestien Stolpersteine gelegd voor de omgekomen leden van het Pekelder Verzet in de Tweede Wereldoorlog.

10 april 2013:
Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela heeft een felicitatiekaart gezonden naar de jarige Prinses Ariane, de jongste dochter van onze aanstaande Koning en Koningin. 

8 april 2013:
De heer Willem Jan Molema uit Oude Pekela is door burgemeester Meindert Schollema, namens Hare Majesteit de Koningin, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Vanwege zijn inzet als bestuurder in de Centrale Organisatie voor Voetbalscheidsrechters (COVS), het schrijven van een boek over Voetbalvereniging Veendam 1894 en zijn initiatief voor de uitwisseling van Duitse en Nederlandse jonge en getalenteerde scheidsrechters is de heer Molema Koninklijk gedecoreerd. Anneke Zijl benoemde de heer Molema tot erelid van het OBCP zoals gebeurd is vanaf 2005 met alle Pekelders die Koninklijk zijn onderscheiden.  

2 april 2013:
Presentatie programma feest- en gedenkweek gemeente Pekela 22 april tot en met 5 mei 2013
Hierbij presenteert het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) het feest- en gedenkprogramma in de gemeente Pekela van 22 april tot en met 5 mei 2013. Het programma is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente Pekela en alle betrokken verenigingen, clubs, kerken en scholen in Pekela. De feestelijkheden, ter gelegenheid van de troonswisseling, vinden plaats op vrijdag 26, zaterdag 27, maandag 29 én op dinsdag Koninginnedag 30 april ! De Dodenherdenking en Bevrijdingsdag vinden traditiegetrouw plaats op 4 en 5 mei.
De Pekelder winkeliers worden van harte uitgenodigd hun etalages en winkels te versieren in de nationale kleuren van 22 april tot en met 5 mei aanstaande. In aansluiting op de vlaginstructie van de rijksoverheid roept het OBCP bestuur de bevolking van Pekela op de Nederlandse vlag uit te steken (met zo mogelijk een oranje wimpel) op 27 en 30 april. Zonder wimpel kan halfstok worden gevlagd op 4 mei van 18.00-21.00 uur en voluit op 5 mei.
Het gehele programma is te vinden op deze website bij “Activiteiten Gemeente Pekela”. Wijzigingen worden vermeldt op deze site bij “Nieuws”.
Het OBCP bestuur is verheugd en dankbaar dat het veelzijdige programma tot stand is gekomen dankzij de welwillendheid van vele Pekelder organisaties en vrijwilligers.
We hopen dat de feest- en gedenkweek 2013 in de gemeente Pekela in saamhorigheid, positief en zonnig zal verlopen.

18 februari 2013:
Vandaag zijn Hennie Haaijer en Bert Blaauw van het OBCP bestuur geinterviewd door RTV Noord voor hun radio- (Edwin in het Veld) en televisie uitzending (Nico Swart) en Radio Westerwolde (Thea de Boer).
  
14 februari 2013:
In een overleg van burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema en het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) is besproken de geplande activiteiten op de komende Koninginnedag dinsdag 30 april te vervroegen naar zaterdag 27 april 2013.
Op 30 april, Troonswisselingsdag, zal in de avond in Pekela een programma plaatsvinden dat is aangepast aan de televisieprogrammering rond de Troonswisseling en de Inhuldiging in Amsterdam.
Op 2 april a.s. zal het totale feest- en gedenkprogramma in de gemeente Pekela van 22 april tot en met 5 mei 2013 worden gepresenteerd door het OBCP.

31 januari 2013:
Bijgevoegd de felicitatiebrief van het College van Burgemeester en Wethouders, Bestuur OBCP en de inwoners van de gemeente Pekela aan de jarige Koningin Beatrix. Lees hier de verstuurde brief

30 januari 2013:
Door de aankondiging op 28 januari jongstleden van de troonsafstand van Hare Majesteit de Koningin op Koninginnedag 30 april aanstaande zal het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) zich samen met burgemeester en OBCP beschermheer Meindert Schollema op 14 februari aanstaande beraden over de invulling van de 30e april en de feest- en gedenkweek van 27 april tot en met 5 mei 2013 in de gemeente Pekela. Alle medewerkende verenigingen, clubs en koren zullen daarna bericht ontvangen over de uitkomst van dit overleg.

29 januari 2013:
Op dinsdag 29 januari 2013 zijn Hennie Haaijer en Bert Blaauw in het radio lunchprogramma “De Centrale”van RTV Noord geïnterviewd door René Walhout over de aangekondigde troonswisseling. Luister hier naar het interview.

28 januari 2013: 
Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft bekend gemaakt dat zij afstand doet van de troon en deze in het grootste vertrouwen op dinsdag 30 april a.s. overdraagt aan haar oudste zoon de Prins van Oranje en zijn vrouw Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima.  Het bestuur van het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft met respect en weemoed kennis genomen van het aanstaande afscheid van onze Vorstin. Wij spreken onze diepe waardering uit voor de invulling die onze Koningin gaf aan het Koningschap. Het jaar, waarin Koningin Beatrix 75 jaar wordt en ons land het 200-jarig Koninkrijk der Nederlanden zal vieren, krijgt een extra bijzondere historische waarde doordat er een troonswisseling zal gaan plaatsvinden.
Wij willen onze Koningin, Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima veel wijsheid wensen in de komende periode die in het teken staat van afscheid, hoop  en toekomstige verwachtingen. Wij danken Hare Majesteit voor de hartelijke, warme en inspirerende invulling die zij overtuigd gaf aan haar ambt in dienst van ons Koninkrijk en spreken het volste vertrouwen uit naar ons nieuwe Koningspaar !
Bekijk hier de bekendmaking van Hare Majesteit Koningin Beatrix

12 januari 2013:
De heer Harry Becker uit Nieuwe Pekela is vandaag, door burgemeester Meindert Schollema namens Hare Majesteit de Koningin, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft deze Koninklijke onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van zijn afscheid na 27,5 jaar dienstverband bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Pekela.

21 december 2012:
Het OBCP bestuur wenst allen goede Kerstdagen en een gezond 2013 !

Reacties zijn uitgeschakeld.