OBCP bestuur

Wat is het OBCP:
De letters OBCP staan voor Oranje Bevrijdings Comité Pekela.

Opgericht op 31 januari 2005.
13 februari 2006 een stichting geworden en lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Voor meer informatie over deze bond zie www.oranjebond.nl

Sinds 26 oktober 2006 is Burgemeester Meindert Schollema beschermheer van het OBCP

Het OBCP bestuur bestaat uit:

 • voorzitter Andries Brans
 • secretaris: mw. mr. G.K.E. Draijer, Sportlaan 3, 9663 EV Nieuwe Pekela,
  Tel. 0597 – 646 685 bgg 06 51785816, obcppekela@gmail.com
 • penningmeester dhr H. Westers
 • vice-voorzitter mw. A.  Zijl-Niezen
 • bestuurslid dhr G.A. Brunink
Bestuur OBCP vlnr: Anneke Zijl, Andries Brans, Ges Draijer, Henk Westers

Bestuur OBCP vlnr:
Anneke Zijl, Andries Brans, Ges Draijer, Henk Westers

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is het OBCP opgericht:
Het OBCP is opgericht in 2005 om de viering van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix en de 60 jarige Bevrijding te coördineren. Het OBCP is daarna een stichting geworden met een dagelijks bestuur. Ook heeft het OBCP zich aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Op het jaarcongres van deze Bond op 7 oktober 2006 in Markelo heeft voorzitter Bert Blaauw een onverwacht gesprek gehad met Hare Majesteit de Koningin. Daarin uitte onze Koningin haar waardering en dank voor het eendrachtige werk van zovele Pekelder organisaties en vrijwilligers op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Ook Burgemeester Schollema heeft zijn waardering laten blijken door 26 oktober 2006 beschermheer te worden van de Stichting OBCP

Wat wil het OBCP bereiken:
Het OBCP wil er zijn voor alle Pekelders. Het OBCP werkt samen met diverse Pekelder organisaties. Daarbij wil het OBCP bevorderen dat de activiteiten van deze organisaties op en rond Koningsdag en Bevrijdingsdag op elkaar zijn afgestemd. Uiteindelijk worden alle activiteiten als één totaal programma samengesteld voor, door en van de Pekelders.

Deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering activiteiten, financiering, vergunningen, verzekeringen, Buma en Musicopy rechten.

Eens in de 5 jaar (2015) wordt gestreefd een feestweek te organiseren met dorpsversiering vanaf Koningsdag tot en met Bevrijdingsdag. Bovendien is er dan een 5 mei optocht die begint in Boven Pekela (Sportpark Rutger Oldeboom) en eindigt in Oude Pekela (watertoren). In de tussenliggende jaren ligt het accent op Koningsdag gezien 5 mei om de 5 jaar een vrije dag is.

De doelstellingen van het OBCP zijn:
Het coördineren/afstemmen van alle bestaande en nieuwe activiteiten in de gehele Gemeente Pekela op en rond Koningsdag 27 april en Bevrijdingsdag en desgewenst op andere nationale (niet christelijke) feestdagen exclusief de Dodenherdenking op 4 mei. Hierbij respecteert het OBCP bestaande activiteiten en stimuleert het andere organisaties activiteiten te gaan houden.

Het leveren van een positieve bijdrage aan Pekela en het vergroten van de saamhorigheid onder de Pekelder bevolking.

Het vooraf gezamenlijk presenteren via diverse publicatie uitingen (april) van alle activiteiten op en rond Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Wat van het OBCP verder kan worden verwacht:

 • Felicitatie te zenden ter gelegenheid van Koningsdag en zijn verjaardag aan Z.M. Koning Willem-Alexander (27 april 1967)
 • De kennis over de monarchie, de Tweede Wereldoorlog, het Wilhelmus, Groninger en Pekelder volkslied te vergroten
 • Het vlaggen in Pekela op genoemde feestdagen bevorderen

Ereleden:
Pekelders die een Koninklijke onderscheiding ontvangen worden tot erelid benoemd van het OBCP Een erelid betaalt geen contributie en wordt door het OBCP bestuur uitgenodigd als gast bij bepaalde gelegenheden. Bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding ontvangt de decorandus van het OBCP bestuur een oorkonde waarin het erelidmaatschap wordt bevestigd.

Een samenwerkingsverband is reeds geweest met:

 • Atletiekvereniging Aquilo
 • Basketbalclub Pekel Sharks
 • Basis- en peuterscholen Pekela
 • Beraad van Kerken
 • Brandweer Pekela
 • Buurtverenigingen Pekela
 • Buurtcommissie Van Koppelsluus tot Deursnee
 • Buurtvereniging Rondom ’t Veloat
 • Comité Oranjespelen Boven Pekela
 • C1000 Lukens Nieuwe Pekela
 • Culturele Commissie Pekela
 • Dollard College Pekela
 • Draaiorgelteam Zwarte Dorus
 • EHBO afdelingen Nieuwe en Oude Pekela
 • Gemeente Pekela
 • Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela
 • Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros
 • Hervormde Kerk Nieuwe Pekela
 • Huis voor de Sport
 • Johan Schomaker
 • Jongerenwerk Stichting De Badde
 • Kapiteinshuis Nieuwe Pekela
 • Lucarne Ensemble
 • Molen “De Zwaluw” Boven Pekela
 • Molen “De Onrust” Oude Pekela
 • Motorclub Mios ’93
 • Muziekvereniging Excelsior
 • Muziekvereniging en malletband SDG
 • Musica Viva
 • Ondernemersvereniging Oude Pekela
 • Ondernemersvereniging Nieuwe Pekela
 • Poiesz Supermarkt Nieuwe Pekela
 • Politie Pekela
 • Politiehonden Vereniging Pekela “De Toekomst”
 • Poortman & Zn.
 • Prachtig Pekela
 • Protestantse Kerk Oude Pekela
 • Radio Westerwolde
 • Rooms-Katholieke Kerk Oude Pekela
 • Scouting Pekela
 • Shanty & Amusementskoor De Zwalkers
 • Shantyplus Koor
 • Sportraad Pekela
 • Stichting De Badde
 • Stichting Culturele Commissie Pekela
 • Stichting Musica Viva
 • Supportersvereniging Pekelder Boys
 • Tennisvereniging Nieuwe Pekela
 • Thea de Boer Fotografie & Webdesign
 • Verzorgingstehuis De Molenhof
 • Verzorgingstehuis De Clockstede
 • Vincent Hensen
 • Werkgroep Expositie Tweede Wereldoorlog Pekela
 • Werkgroep Bevrijdingsoptocht Pekela
 • Werkgroep Stolpersteine Pekela
 • WSS

Vele andere organisaties die hebben meegedaan en geholpen m.b.t. de dorpsversiering en de Bevrijdingsoptocht in 2005 en 2010.
En alle sponsoren en donateurs die onze organisatie en de activiteiten ondersteunen.

Aanmelden van een activiteit:
Pekelder organisaties worden van harte uitgenodigd om op of rond Koningsdag en/of Bevrijdingsdag in de gemeente Pekela een activiteit te organiseren. Deze activiteit dient uiterlijk 31 januari a.s. aangemeld te zijn bij het OBCP voor opname in het totale activiteiten programma. Adres Secretariaat OBCP voor aanmelding activiteit:

Sportlaan 3
9663 EV Nieuwe Pekela
Tel: 0597 – 646 685   bgg. 06 5178 5816
E-mail: obcppekela@gmail.com

Publicatie activiteitenprogramma Koningsdag en Bevrijdingsdag:
Het activiteitenprogramma in Pekela op/rond Koningsdag en Bevrijdingsdag wordt in maart geplaatst op de website www.obcp.nl. Eind april ontvangen de inwoners van de gemeente Pekela een OBCP krant met het activiteiten programma en achtergrond informatie. Het OBCP stuurt tenslotte een persbericht met het totale activiteiten programma naar de (lokale) pers.

Fotografie:
In 2009 is Thea de Boer vaste fotograaf geworden van het OBCP. Zij verzorgt ook de OBCP website. Voor meer informatie www.fototheadeboer.nl

Reacties zijn uitgeschakeld.