Financiële Informatie

Financiële gegevens OBCP:
OBCP inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 02092230
Het OBCP bestuur verricht haar taken vrijwillig en onbezoldigd
Overzicht financieel jaar 1.7.2012-30.6.2013:
Inkomsten     Uitgaven   
         
Omschrijving Bedrag in  € Omschrijving Bedrag in  €
       
Donateurs 600 Oranjeconcert 1400
Sponsors 3600 Viering Koninginnedag  1200
Collecte Oranjeconcert 300 Dodenherdenking 300
    Viering Bevrijdingsdag 800
    Diversen 300
    Reserve 500
       
Totaal 4500   Totaal 4500

Reacties zijn uitgeschakeld.